Văn bản thông báo
Thông báo nghỉ học thứ sáu ngày 18/11/2011 và lịch học bù
Nhà Trường thông báo cho toàn thể học sinh- sinh viên các lớp được biết: + Nghĩ học ngày 18/11/2011 + Học bù vào ngày chủ nhật 27/11/2011
 Nhà Trường thông báo cho toàn thể học sinh- sinh viên các lớp được biết:

     +  Nghĩ học ngày 18/11/2011

     +  Học bù vào ngày chủ nhật 27/11/2011

  Xem nội dung chi tiết thông báo trên Web Đào tạo:    http://daotao.cfi.edu.vn

Các bài viết khác
Phòng Tuyển sinh:
Điện thoại: 05113.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn
 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3831228 - 0511.2214761