Bạn nghĩ thế nào về trang web của chúng tôi ?
Rất tốt
Tốt
Bình thường
Không cần thiết
To day 157
Yesterday 531
Văn bản thông báo
Thông báo nghỉ học thứ sáu ngày 18/11/2011 và lịch học bù
Nhà Trường thông báo cho toàn thể học sinh- sinh viên các lớp được biết: + Nghĩ học ngày 18/11/2011 + Học bù vào ngày chủ nhật 27/11/2011
 Nhà Trường thông báo cho toàn thể học sinh- sinh viên các lớp được biết:

     +  Nghĩ học ngày 18/11/2011

     +  Học bù vào ngày chủ nhật 27/11/2011

  Xem nội dung chi tiết thông báo trên Web Đào tạo:    http://daotao.cfi.edu.vn

Các bài viết khác