Phòng Tuyển sinh:
Điện thoại: 05113.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn
 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẴNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3 831228 - 2 214781